ΛΑΠΠΑΣ Κ. (1979) ‘ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΗΣΑΪΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ (βλ. σ. 135-143)’, Μνήμων, 7, σσ. 195–196. doi: 10.12681/mnimon.213.