ΒΑΡΔΑ Χ. (1982) ‘ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ’, Μνήμων, 8, σσ. 47–63. doi: 10.12681/mnimon.224.