ΛΑΠΠΑΣ Κ. (1987) ‘ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ’ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ’ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ TOΥ 1821’, Μνήμων, 11, σσ. 123–153. doi: 10.12681/mnimon.240.