ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Τ. Ε. (1982) ‘ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΚΑ Α’’, Μνήμων, 8, σσ. 337–369. doi: 10.12681/mnimon.256.