ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. (1975) ‘ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JOHN RYLANDS ΤΟΥ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ. (Ψευδο-Δωρόθεος, Λέων ΣΤ’ ο Σοφός)’, Μνήμων, 5, σελ. 35–48. doi: 10.12681/mnimon.355.