ΛΑΠΠΑΣ Κ. (1975) ‘ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟY’, Μνήμων, 5, σσ. 157–200. doi: 10.12681/mnimon.360.