ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Γ. (2000) ‘Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ’, Μνήμων, 22, σελ. 105–134. doi: 10.12681/mnimon.586.