ΑΛΕΒΙΖΟΥ Ν.-Χ. (2000) ‘ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΟΞΑΡΑ’, Μνήμων, 22, σελ. 259–267. doi: 10.12681/mnimon.594.