ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ. (2012) ‘ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Η ΒΟΣΠΟΡΙΣ’, Μνήμων, 32, σσ. 125–150. doi: 10.12681/mnimon.642.