ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ Ι. (2012) ‘Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ο τεκτονισμός στην ελληνική κοινωνία και γραμματεία του 18ου αιώνα: Οι γερμανόφωνες μαρτυρίες, Εκδόσεις Περίπλους, Αθήνα 2010’, Μνήμων, 32, σσ. 255–261. doi: 10.12681/mnimon.648.