ΣΕΙΡΙΝΙΔΟΥ Β. (1999) ‘ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η ΒΙΕΝΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ TOΥ ΡΗΓΑ’, Μνήμων, 21, σσ. 189–200. doi: 10.12681/mnimon.791.