ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. (1999) ‘Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ TOΥ ΡΗΓΑ’, Μνήμων, 21, σσ. 201–210. doi: 10.12681/mnimon.792.