ΑΒΔΕΛΑ Ε. (1999) ‘ΤΟ «ΔΗΜΟΣΙΟ» ΚΑΙ ΤΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ» ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ή ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ TOΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ’, Μνήμων, 21, σελ. 211–220. doi: 10.12681/mnimon.793.