ΓΑΖΗ Ε. (1999) ‘«ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ». ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ’, Μνήμων, 21, σσ. 237–246. doi: 10.12681/mnimon.795.