ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ Λ. (2014) ‘ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1973’, Μνήμων, 33, σελ. 207–231. doi: 10.12681/mnimon.861.