[1]
Γιαλούρη Ε., ‘Θανάσης Μποχώτης, Ελέγχοντας τον τόπο του παρελθόντος: η γερμανοελληνική σχέση εξουσίας στις ανασκαφές της Ολυμπίας (1869-1882), Ηράκλειο, Πανε πιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015’, Mnimon, τ. 35, τχ. 35, σσ. 387–392, Απριλίου 2019.