[1]
Δημανόπουλος Σ., ‘Άγγελος Φ. Βλάχος, Τουρισμός και δημόσιες πολιτικές στη σύγχρονη Ελλάδα (1914-1950). Η ανάδυση ενός νεοτερικού φαινομένου, Αθήνα, Economia, 2016’, Mnimon, τ. 35, τχ. 35, σσ. 398–408, Απριλίου 2019.