[1]
Σιχάνη Ά. Μ., ‘Hayden White, Λογοτεχνική θεωρία και ιστορική συγγραφή, μετάφραση Γιώρ γος Πινακούλας, Επιμέλεια έκδοσης ­ Υπεύθυνος σειράς: Βαγγέλης Γαλάνης, Τρίκαλα, εκδόσεις Επέκεινα, 2015’, Mnimon, τ. 35, τχ. 35, σσ. 426–435, Απριλίου 2019.