[1]
ΕΜΝΕ Ε., ‘ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 2016’, Mnimon, τ. 35, τχ. 35, σελ. 447–452, Απριλίου 2019.