[1]
Λάππας Κ., ‘Η αφήγηση του Πέτρου Μέγγου. Από τη Σμύρνη στην Ελλάδα του 1821, μετάφραση: Βαγγέλης Κούταλης, Ιωάννινα 2009’, Mnimon, τ. 31, σσ. 299–309, Ιανουαρίου 2012.