[1]
Γαρδίκα Κ., ‘Βασιλική Θεοδώρου – Δέσποινα Καρακατσάνη, «Υγιεινής παραγγέλματα»: ιατρική επίβλεψη και κοινωνική πρόνοια για το παιδί τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, Αθήνα 2010’, Mnimon, τ. 31, σσ. 327–330, Ιανουαρίου 2012.