[1]
ΓΡΑΤΖΙΟΥ Ο., ‘ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ’, Mnimon, τ. 11, σελ. 54–73, Ιανουαρίου 2003.