[1]
ΛΟΥΚΟΣ Χ., ‘ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η ΧΟΛΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (1854)’, Mnimon, τ. 14, σσ. 49–69, Ιανουαρίου 1992.