[1]
ΓΑΡΔΙΚΑ Κ., ‘ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 1875’, Mnimon, τ. 4, σσ. 153–160, Ιανουαρίου 1974.