[1]
ΛΑΠΠΑΣ Κ., ‘ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΗΣΑΪΑ ΚAI ΤΙΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ’, Mnimon, τ. 7, σσ. 135–143, Ιανουαρίου 1979.