[1]
ΛΑΠΠΑΣ Κ., ‘ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΗΣΑΪΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ (βλ. σ. 135-143)’, Mnimon, τ. 7, σσ. 195–196, Ιανουαρίου 1979.