[1]
ΒΑΡΔΑ Χ., ‘ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ’, Mnimon, τ. 8, σσ. 47–63, Ιανουαρίου 1982.