[1]
ΛΑΠΠΑΣ Κ., ‘ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ’ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ’ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ TOΥ 1821’, Mnimon, τ. 11, σσ. 123–153, Ιανουαρίου 1987.