[1]
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Τ. Ε., ‘ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΚΑ Α’’, Mnimon, τ. 8, σσ. 337–369, Ιανουαρίου 1982.