[1]
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Α., ‘ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JOHN RYLANDS ΤΟΥ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ. (Ψευδο-Δωρόθεος, Λέων ΣΤ’ ο Σοφός)’, Mnimon, τ. 5, σελ. 35–48, Ιανουαρίου 1975.