[1]
ΓΑΡΔΙΚΑ Κ., ‘Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ’, Mnimon, τ. 1, σσ. 23–52, Ιανουαρίου 1971.