[1]
ΛΟΥΚΟΣ Χ., ‘ΜΝΗΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΘΕΜΕΛΗ-ΚΑΤΗΦΟΡΗ’, Mnimon, τ. 12, σ. 390, Ιανουαρίου 1989.