[1]
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Γ., ‘Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ’, Mnimon, τ. 22, σελ. 105–134, Ιανουαρίου 2000.