[1]
ΑΛΕΒΙΖΟΥ Ν.-Χ., ‘ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΟΞΑΡΑ’, Mnimon, τ. 22, σελ. 259–267, Ιανουαρίου 2000.