[1]
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ., ‘ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Η ΒΟΣΠΟΡΙΣ’, Mnimon, τ. 32, σσ. 125–150, Ιανουαρίου 2012.