[1]
ΛΑΠΠΑΣ Κ., ‘ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΛΕΣΒΙΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ’, Mnimon, τ. 24, τχ. 2, σσ. 85–105, Ιανουαρίου 2002.