[1]
ΣΕΙΡΙΝΙΔΟΥ Β., ‘ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η ΒΙΕΝΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ TOΥ ΡΗΓΑ’, Mnimon, τ. 21, σσ. 189–200, Ιανουαρίου 1999.