[1]
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ., ‘Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ TOΥ ΡΗΓΑ’, Mnimon, τ. 21, σσ. 201–210, Ιανουαρίου 1999.