[1]
ΑΒΔΕΛΑ Ε., ‘ΤΟ «ΔΗΜΟΣΙΟ» ΚΑΙ ΤΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ» ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ή ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ TOΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ’, Mnimon, τ. 21, σελ. 211–220, Ιανουαρίου 1999.