[1]
ΓΑΖΗ Ε., ‘«ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ». ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ’, Mnimon, τ. 21, σσ. 237–246, Ιανουαρίου 1999.