ΜΑΛΕΣΗΣ Δ. ‘Ή ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ Ή ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1870 ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ’. Μνήμων, τ. 35, τχ. 35, Απρίλιος 2019, σσ. 141-67, doi:10.12681/mnimon.20254.