ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Μ. ‘ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ (1864-1946) ΣΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ. Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ’. Μνήμων, τ. 35, τχ. 35, Απρίλιος 2019, σσ. 169-88, doi:10.12681/mnimon.20255.