ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ‘ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (1911-1912) ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ’. Μνήμων, τ. 35, τχ. 35, Απρίλιος 2019, σσ. 205-32, doi:10.12681/mnimon.20258.