Λάππας Κ. ‘Κώστας Γαβρόγλου, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Χάιδω Μπάρκουλα, Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του (1837-1937), Ιστορικό Αρχείο Πανε πιστημίου Αθηνών, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014’. Μνήμων, τ. 35, τχ. 35, Απρίλιος 2019, σσ. 383-7, doi:10.12681/mnimon.20299.