Λάππας Κ. ‘Η αφήγηση του Πέτρου Μέγγου. Από τη Σμύρνη στην Ελλάδα του 1821, μετάφραση: Βαγγέλης Κούταλης, Ιωάννινα 2009’. Μνήμων, τ. 31, Ιανουάριος 2012, σσ. 299-0, doi:10.12681/mnimon.33.