ΛΑΠΠΑΣ Κ. ‘ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΗΣΑΪΑ ΚAI ΤΙΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ’. Μνήμων, τ. 7, Ιανουάριος 1979, σσ. 135-43, doi:10.12681/mnimon.194.