ΛΑΠΠΑΣ Κ. ‘ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΗΣΑΪΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ (βλ. σ. 135-143)’. Μνήμων, τ. 7, Ιανουάριος 1979, σσ. 195-6, doi:10.12681/mnimon.213.