ΛΑΠΠΑΣ Κ. ‘ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ’ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ’ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ TOΥ 1821’. Μνήμων, τ. 11, Ιανουάριος 1987, σσ. 123-5, doi:10.12681/mnimon.240.