ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ‘ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JOHN RYLANDS ΤΟΥ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ. (Ψευδο-Δωρόθεος, Λέων ΣΤ’ ο Σοφός)’. Μνήμων, τ. 5, Ιανουάριος 1975, σελ. 35-48, doi:10.12681/mnimon.355.