ΛΑΠΠΑΣ Κ. ‘ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟY’. Μνήμων, τ. 5, Ιανουάριος 1975, σσ. 157-00, doi:10.12681/mnimon.360.